GLOBE

  • Global
  • Learning and
  • Observations to
  • Benefit the
  • Environment
  • Partnerstvo učenika, učitelja i znanstvenika na istraživanju okoliša
  • Partnerstvo SAD i 111 zemalja sa svih kontinenata
  • Oko 54 000 GLOBE-voditelja, više od 1,5 milijuna učenika
  • Od 1995 je uključena i Hrvatska (Sporazum su potpisali predstavnici Vlade RH i američki veleposlanik u ime nositelja programa iz SAD )
  • Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole. Mjerenja i opažanja obavljaju se na području atmosfere, vode, tla i pokrova, a rezultati istraživanja se međusobno upotpunjuju i povezuju, čime se ostvaruje program cjelovitog praćenja stanja okoliša. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru, koja je otvorena i preko interneta dostupna svim posjetiteljima na adresi globe.gov.