Školski klub Prirodoslovac

ŠKOLSKI KLUB„Prirodoslovac“(od 1993.), voditelj:Vesna Poklepović( prof.TZK-a )

 

KURIKULUM  IZBORNE NASTAVE ŠKOLSKO ŠPORTSKOG KLUBA „PRIRODOSLOVAC

 

Ciljevi sportskih aktivnosti i natjecanja:

  • Usvajanje i usavršavanje specifičnih motoričkih znanja iz određenih sportskih aktivnosti.
  • Praćenje i vrednovanje osobnih postignuća motoričkog izražavanja i stvaralaštva.
  • Izgrađivanje  svijesti o pravilima sportskog ponašanja,te ih znati po potrebi primijeniti u svakodnevnom životu.
  •  Razvijati svijest o ekologiji i očuvanju svog zdravlja kao primarnim životnim navikama.
  • Razumjeti važnost  sporta i natjecanja kao dio povijesne i kulturne baštine.
  • Poticati emocionalnu vrijednost sportskih aktivnosti kao potrebu zdravog življenja.
  • Izraziti svoju potrebu za afirmacijom u grupi,te se prilagoditi timskom radu.
  • Znati po potrebi usvojene vještine primijeniti u novim radnim okruženjima i životnim situacijama.

 

Naučiti aktivno provoditi svoje slobodno vrijeme:

  •  namjena aktivnosti, programa je u svrhu slobodnih aktivnosti pri sportskom klubu:“Prirodoslovac“,a pravo sudjelovanja imaju učenici i učenice svih razrednih odjeljenja.
  • nositelj programa i voditelj na sportskim natjecanjima …profesorica TZK-a Vesna Poklepović

 

Način  realizacije i organizaor športskih natjecajnja

Jednom tjedno od 2 – 4 sata ,najćešće subotom su natjecanja, u organizaciji  Saveza školskih športskih društava grada Splita,a natječu se sve prijavljene srednje škole najprije na nivou grada,zatim županije,među županije i države.

Vremenik aktivnosti i natjecanja:

Na početku školske nastavne godine (9.mj.),nakon anketiranja, učenici i učenice se prijava za određenu sportsku aktivnost,te sudjelovanje na natjecanjima,a termini  natjecanja su u organizaciji Saveza školskih športskih društava grada Splita.Završetak sportskih aktivnosti je  do kraja nastavne školske godine.

Nogomet (učenici), 25. rujan(25.09.)

Košarka(učenici i učenice), listopad(10.mj.)

Jesenski kros(učenici i učenice), listopad(10.mj.)

Stolni tenis(učenici i učenice), studeni(11.mj.)

Badminton(učenici i učenice), prosinac(12.mj.)

Streljaštvo (učenici i učenice), prosinac(12.mj.)

Skijanje(učenici i učenice), siječanj(1.mj.2020.)

Odbojka(učenici i učenice), siječanj(1.mj.2020.)

Rukomet(učenici i učenice), veljača(2.mj,)

Atletika(učenici i učenice), ožujak(3.mj.)

Marjanska štafeta (učenici i učenice) svibanj (5.mj.)

 

Troškovnik

Trkoškovi se podmiruje iz novčanih sredstava Grada za školski sportski   klub  “Prirodoslovac“.

Način vrednovanja 

Postignuti rezultati u spotskim aktivnostima na gradskim,županijskim,međužupanijskim i državnim natjecanjima.