SEMEP

SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environmental Project) je  projekt odgoja i obrazovanja za okoliš  namijenjen nastavnicima i učenicima u cilju poticanja  odgoja i obrazovanja za održivi razvoj na području Mediterana. Provodi se od 1996. u četrdesetak srednjih škola Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje te Odsjeka za obrazovanje u znanostima, tehnologiji i okolišu UNESCO-a. U ovom međunarodnom projektu sudjeluju  predstavnici Albanije, Bugarske, Cipra, Egipta, Grčke, Izraela, Italije, Jordana, Malte, Palestine, Rumunjske, Slovenije,  Turske i, naravno, Hrvatske.

Cilj SEMEP-a je edukacija o povijesnim, kulturološkim, prirodnim, socijalnim i ekološkim vrednotama i time promoviranje kulture mira i tolerancije među državama ovog područja. Potiče se holistički i interdisciplinarni pristup izrade projekata tijekom školske godine.

SEMEP je važan segment u odgoju i obrazovanju za okoliš te odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u hrvatskom školstvu što se i dokazalo tijekom prethodnih  godina. 

Tijekom godine održavaju se dva seminara za školske koordinatore hrvatskih SEMEP škola i Ljetna škola na otoku Visu, Komiža.

Cilj održavanja Ljetne škole  je susret i razmjena iskustava među učenicima i nastavnicima  koji su tijekom godine radili na projektu SEMEP. Učenici samostalno predstavljaju radove, a zajedno s nastavnicima sudjeluju u radionicama o ekološkim problemima, životu u moru, komunikaciji, korištenju suvremenih metoda u radu  i sličnim temama. Osim radionica organiziraju se stručna predavanja,  druženje, razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti otoka Visa.

Od 2002. naši učenici sudjeluju u ljetnoj školi SEMEP-a, na otoku Visu, gdje prezentiraju svoje istraživačke radove.