Plan djelovanja

EKO  KALENDAR 2018./19.

Važni eko datumi će se prigodno obilježavati uređenjem panoa od strane profesora i učenika cijelu školsku godinu.

Tablica sadrži vrijeme realizacije, temu aktivnosti te nositelje aktivnosti.

 • 22.9. Dan zaštite ozonskog omotača, prof. M.Tadić i 4.a
 • 10.10. Pobjednički logo škole, prof. K. Lončar, Prof. I. Miletić
 • 18.10. Dan kravate, prof. I. Miletić i 4.e
 • 24.10. Dani kruha, prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević, prof. S. Brkić
 • 10.11. Pobjednički kodeks škole, prof. K. Lončar, prof. I. Miletić
 • 5.12. Svjetski dan tla, prof. M. Tadić i 4.a
 • 11.12. Međunarodni dan planina, prof. I. Lipovac i 3.a
 • 15.01. (odabrana tema vezana za program eko-škole), voditeljice Fotokluba (prof. D.L. Begonja i prof. A. Burčul)
 • 2.02. Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa, prof. A. Poljak, 1.a i 1. b
 • 3.3. Svjetski dan divljih vrsta, prof. K. Lončar i 1.b
 • 21. 3. Svjetski dan šuma, prof. Z. Bralić
 • 22. 3. Svjetski dan voda prof. M. Jelaska
 • 22.4. Dan planeta Zemlja, prof. A. Poljak
 • 22.5. Međunarodni dan biološke raznolikosti, prof. V. Miljak Bosančić
 • 5.6. Svjetski dan zaštite okoliša, prof. M. Tadić

Aktivnosti unutar škole koje provode program Eko-škole

TEMA: ZDRAV ŽIVOT

Prvo polugodište:

– Boranka (akcija pošumljavanja opožarenih područja Mosora u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, Hrvatskih šuma i HGSS-a)

Nositelji aktivnosti: prof. I. Mlikotić i prof. I. Lipovac

Dani kruha ( izrada obroka i prodaja istih, po principu dobrovoljnih priloga, te redirekcija sakupljenog u humanitarne svrhe)

Nositelji aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević, prof. S. Brkić

–  72 sata bez kompromisa  (sudjelovanje u ekološkim i humanitarnim akcijama)

Nositelji aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Ivković Ivanišević

– Što jedu Dalmatinci?  (osvještavanje zdravstvene dobrobiti mediteranske prehrane)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D.Vrućinić

Drugo polugodište:

Hranom do osmijeha  (priprema obroka za beskućnike)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić

Sir sa cvijetom soli  (promicanje hrvatske kulturne i materijalne baštine i tradicionalnih načina prerade autohtonih namirnica)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić

Festival znanosti  (sudjelovanje u aktivnostima u području znanosti)

Nositelji aktivnosti: svi zainteresirani profesori (svake godine prvenstveno sudjeluju prof. fizike, kemije i biologije)

Cijela školska godina:

Projekt GLOBE (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova)

Nositelj aktivnosti:  prof. I. Lipovac

– Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja)

Nositelj aktivnosti: prof. J. Gavrilović

– Čepovi za osobe s invaliditetom (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja

– Planinarska sekcija Prirodoslovci (predavanja male planinarske škole, vježbe orijentacije na terenu, izleti, akcije pošumljavanja…)

Nositelji aktivnosti: prof. Z. Bralić, prof. T. Ivelja

– Volonterska udruga Val (razvijanje solidarnosti prema ranjivim društvenim skupinama, napuštenim životinjama)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić

– Foto klub Pixel (ukazivanje na probleme koji nas okružuju, karakteristike sredine u kojoj živimo)

Nositelji aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja, prof. A.Burčul

– Radionice u našoj školi- regionalnom Centru izvrsnosti iz prirodoslovlja Splitsko- dalmatinske županije

Voditelj: ravnateljica Prirodoslovne škole Split

– Humane vrednoteodgoj za humanost–  učenje pružanja prve pomoći

Nositelj aktivnosti: prof. M. Tadić

– Povezivanje teorije i prakse- terenska nastava predmeta Fizikalna mjerenja u okolišu, Geologija, Kontrola i zbrinjavanje okoliša, Zaštita prirode i okoliša

Nositelji aktivnosti: predmetni profesori

-Izgubljeni svjetovi- pradavni vrtovi devona, karbona i krede, Park znanosti (edukacija o evoluciji biljnog svijeta)

Nositelji aktivnosti: prof. Z. Bralić, prof. I Lipovac, prof. F. Barbaroša

-Satovi razredne zajednice-  Zeleni filmovi (ekološke teme)

Nositelji aktivnosti: razrednici

Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o ekološkoj održivosti)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, I. Šarić, V. Miljak Bosančić

Ukoliko se ukaže prilika, škola će sudjelovati i u akcijama koje nisu navedene u planu i programu, u koje se naknadno uključi, ukoliko se postigne dogovor o međusobnoj suradnji između škole i udruga/pojedinaca koji provode akcije koje bi se mogle klasificirati kao aktivnosti s ciljem odgoja i obrazovanja za okoliš.