Eko logo

Natječaj za logo Eko-škole je iznjedrio neka jako kreativna rješenja i odabir najbolje ideje za logo nije bio nimalo lagan zadatak. U to će se uvjeriti i oni koji pogledaju pano Eko-škole gdje su predstavljeni neki od radova uz objašnjenja odabranih elemenata i boja jer svaki logo ima svoju priču- priču o vezi naše škole i brige za okoliš. 

Pobjednička slika je atom s jezgrom lista na kojoj je svijet. Jezgra predstavlja sav svijet, napravljena je u obliku lista, jer bez lišća odnosno stabala ne bi bilo života na zemlji. Pošto je ovaj logo za Prirodoslovnu školu napravljen je kao atom koji na orbitalama umjesto elektrona ima 3 Platonova tijela (kocka, ikosaedar, oktaedar) koja predstavljaju elemente zemlju, vodu i zrak koji su najugroženiji zbog onečišćenja.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju, a Anti Šimiću iz 3.d čestitamo na pobjedi!