Obavijesti

Poštovani maturanti, rok za izmjene prijava ispita državne mature ističe 2.5.2021. Ukoliko još uvijek imate potrebu za izmjenom, a u skladu s uputama na stranici postani-student.hr, popunjeni obrazac možete poslati na e-mail adresu vicko.svilicic1@gmail.com. Obrazac je važeći bez potpisa.