Stručni ispiti

Dragi pripravnici !
Stručni ispit prva je etapa Vašeg profesionalnog putu. U želji da na njemu bude što manje „lutanja“, kreirala sam za Vas ovu mapu koja će vam pružiti informacije i smjernice neophodne za uspješno polaganje stručnog ispita.
Hajdi Jelaska Relja


Sadržaj mape :
 1. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU ( POVEZNICA)

 2. ODLUKA O SUFINANCIRANJU RADA MENTORA I ISPITNIH POVJERENSTAVA

 3. PRIMJERAK UPLATNICE ZA TROŠKOVE STRUČNOG ISPITA

 4. POPIS ČLANOVA ISITNOG POVJERENSTVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE SREDNJIH ŠKOLA ZADARSKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, SPLITSKO- DALMATINSKE I DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 5. KONTAKT PODATCI MENTORA NA ISPITU

 6. POVEZNICE NA SLJEDEĆE DOKUMENTE :
  1. Rješenje
  2. Primjerak pripravničkog programa
  3. Primjerak evidencije pripravničkog staža


1. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

POVEZNICA:

https://www.azoo.hr/pretraga/?pojam=Pravilnik+o+polaganju+stru%C4%8Dnog+ispita

2. ODLUKA O SUFINANCIRANJU RADA MENTORA I ISPITNIH POVJERENSTAVA

POVEZNICA:

https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/01/odluka_o_sufinanciranju_rada_mentora_i_ispitnih_povjerenstava.pdf

3. PRIMJERAK UPLATNICE ZA TROŠKOVE STRUČNOG ISPITA

POVEZNICA:

https://carnet-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/hajdi_jelaska-relja_skole_hr/EQLlJ3CnOjJJvsz6JC0_W3IBAbvgAoCtPbIw61Ypa_Wnfg?e=F6ufQ7

4. ČLANOVI ISITNOG POVJERENSTVA ZA POLAGANJESTRUČNOG ISPITA ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE SREDNJIH ŠKOLA ZADARSKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, SPLITSKO-DALMATINSKE I DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE


5. KONTAKT PODATCI MENTORICE NA ISPITU

 • PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT – Matice hrvatske 11. , S P L I T
 • TELEFON / FAX : ( ured mentora na ispitu)    021 468-871
 • MOBITEL : 0912810966

6. OGLEDNI PRIMJERCI OBRAZACA I PPT  PREZENTACIJA KOJA VODI KROZ PRIPRAVNIŠTVO I POLAGANJE STRUČNOG USPITA

Kako bih vama i vašim mentorima olakšala probleme s dokumentacijom za vas sam kreirala ogledne primjerke obrazaca kao i PPT prezentaciju koja vas vodi kroz pripravništvo i stručni ispit. Primjerke navedenog možete naći u poljima grafičkog prikaza. Aktivirate ih na način da kliknete desnim klikom miša na odabrano polje (1.,2.,3. i 4.) i nakon toga u padajućem izborniku odaberete –otvori hipervezu.


Stručni ispit za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama

Stručni ispiti polažu se u Prirodoslovno tehničkoj školi, Split, Matice hrvatske 11
Pismeni dio stručnog ispita održat će se
12. ožujka 2021.
godine s početkom u 10.00 sati
Mentor sustručnjak na ispitu: Hajdi Jelaska Relja, e-mail: hajdi.jelaskarelja@skole.hr; tel: 021/468-871

Usmeni dio ispita – 18. i 19. ožujka 2021., nakon praktičnog dijela ispita u vremenu od 13.00 – 15.00sati.

Savjetnik: Đurđica Kaurloto Martinić, tel: 021/ 340-989,e-mail: durdica.kaurlotomartinic@azoo.hr