Primanja (nastavnici)

R. BR.IME I PREZIME PROFESORASATDANUČIONICASMJENA
1.Aljinović Petra3.petakkabinet za primanjaA
2.Barbaroša Fanica3.petakkabinet fizikeA
3.Bešker Sandra5. utorakkabinet za primanjaA
4.Boban Ana6.ponedjeljakkabinet za primanjaA
5.Bolanča Tereza6.ponedjeljakzbornicaB
6.Bralić Zrinka5.četvrtakzbornicaB
7.Brkić Sanja 5.četvrtakzbornicaB
8.Čičmir- Vestić Gordana3.ponedjeljakzbornicaB
9.Čondić Marija3.utorakkabinet za primanjaB
10.Ćukušić Ivica4.četvrtakzbornicaA
11.Gavrilović Jadranka4.ponedjeljakzbornicaA
12.Grgatović Dorotea3. petakzbornicaA
13.Gudelj Bernarda3.srijedakabinet za primanja 2B
14.Gudelj Iliana5. petakkabinet informatikeB
15.Ivelja Tina6.četvrtakkabinet za primanjaB
16.Jelaska Matilda4.četvrtakkabinet za primanjaB
17.Jelavić Ivona6.ponedjeljakzbornicaA
18.Komić Snježana4.petakkabinet za primanjaB
19.Lakoš Marijana4.ponedjeljakzbornicaB
20.Lakoš Romeo3.ponedjeljakzbornicaB
21.Ledić Begonja Dijana7. ponedjeljak zbornicaA/B
22.Lipovac Ivana5.četvrtakzbornicaB
23.Lončar Katija4.srijedakabinet za primanjaA
24.Maras Zrinka4.petakkabinet za primanjaA
25.Matičević Darko3.srijedazbornicaB
26.Mihaljević Renata4.utorakkabinet za primanjaA
27.Miletić Ivana5.petakkabinet za primanja 1A
28.Miljak Bosančić Vedrana4.četvrtakzbornicaA
29.Miščević Ljilja3.petakkabinet za primanjaB
30.Mlikotić Ivana4.ponedjeljakzbornicaA
31.Mrduljaš Jelena3.četvrtakkabinet za primanjaB
32.Mustapić Anita4.petakzbornicaA
33.Nikolić Ana5.utorakzbornicaA
34.Petrić Ivanka5.ponedjeljakzbornicaB
35.Poljak Andrijana4.ponedjeljakzbornicaA
36.Posinković Dajna3.srijedazbornicaB
37.Rađa Sandro3.srijedazbornicaB
38.Sviličić Vicko6.utorakzbornicaB
39.Šarić Ivana4.četvrtakkabinet za primanjaB
40.Škobalj Ante4.utorakkabinet za primanja 2A
41.Šolić Sandra4.utorakkabinet za primanjaA
42.Tudor Juretić Tanja4.utorakkabinet za primanjaB
43.Vručinić Dragana4.četvrtakkabinet za primanjaB
44.Vulić Vinka3.utorakkabinet za primanjaB
45.Zović Ivo5.utorakzbornicaB
46.Župa Mirjana3.ponedjeljakzbornicaA
47.Ivanković Žarko4.utorakzbornicaA
48.Poklepović Vesna4.utorakzbornicaB
49.Zubčić Marina3.utorakzbornicaA
Smjena A – 1. i 3.razredi Smjena B – 2. i 4. razredi