Dodatna i dopunska nastava

RASPORED DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE

 

PREDMET

NASTAVNIK

RAZREDI

DAN

SAT

SMJENA

UČIONICA

Hrvatski jezik (dodatna)

Tereza Bolanča

4. C, 4. D, 4. E

utorak

5, 6

A

          9

Matematika (dopunska)

Vinka Vulić

2.C, 2. D, 2. E

3. D, 3. E, 3. F

ponedjeljak

srijeda

3

3

A

B

9

9

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

Odabrani učenici

 

 

Po dogovoru

 

Engleski jezik (dodatna)

Renata Mihaljević

2., 3., 4. razredi

(odabrani učenici)

 

 

 Po dogovoru

 

Engleski jezik (dodatna)

Ivana Miletić

4. C, 4. D, 4. E

subota

 

Po dogovoru

6

Engleski jezik (dopunska)

 

2. C, 2. D, 2. E

utorak i četvrtak (popodne smj.)

0

B

utorak 6

četvrtak 7

Latinski jezik (dodatna)

Jelena Mrduljaš

2.A, 2. B

ponedjeljak

srijeda

0

Po dogovoru

9

Fizika (dodatna)

Ana Boban

4. A, 4. B, 4.C, 4. D, 4. E

Utorak i četvrtak

7.

Po dogovoru

utorak 11

četvrtak 9

Geografija (dodatna)

Tina Ivelja

2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E 3. B, 4. A, 4. B

petak

     7

Po dogovoru

Po dogovoru

Kemija (dodatna)

Ljilja Miščević

4.C, 4.D, 4. E

ponedjeljak

petak

1 ujutro

7 popod.

A

A

9

 

1. i 3. razredi – SMJENA A

2. i 4. razredi – SMJENA B