Kalendar rada

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU  2019./2020.

 

Školska godina počinje 1. rujna 2019., a završava 31. kolovoza 2020. godine.

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019., a završava 25. lipnja 2020, a za učenike završnih razreda traje do 29. svibnja 2020.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

  • Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do prosinca 2019. godine.
  • Drugo polugodište traje od siječnja 2020. do 25. lipnja 2020., a za učenike završnih razreda srednje škole do 29. svibnja 2020.

Zimski odmor učenika počinje 24 . prosinca 2019., a završava 6. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020., a završava 13. travnja 2020.  te nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor počinje 26. lipnja 2020. godine. Ne počinje za učenike koji u to vrijeme polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad, ispite državne mature ili stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.