Samovrednovanje

Prepreke su one strašne stvari koje ugledaš u trenutku kada skineš oči sa svog cilja! – Henry Ford

 
Samovrednovanje 2018. / 2019.

Obrasci – anketni upitnici:

 

Samovrednovanje 2017. / 2018.

16.03.2018. – školski tim    za kvalitetu sudjelovao je na radionici pod nazivom ” Samovrjednovanje strukovnih škola – Mrežni alat e-Kvaliteta , u organizaciji ASOO-a .Radionica je planirana i realizirana u okviru Erasmus+projekta pod nazivom” Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ( EQAVET NRP).

Obrasci – anketni upitnici:

 

Samovrednovanje 2015. / 2016.

Odlukom Nastavničkog vijeća održanog  5.10.2015.  pokrenut je proces samovrednovanja škole te su imenovani članovi tima za kvalitetu.

Opažanje i unapređivanje nastave.

Obrasci za praćenje nastave preuzeti iz priručnika “Opažanje i unapređivanje školske nastave” (Petar Bezinović, Iris Marušić, Zrinka Ristić Dedić):­

 

Samovrednovanje 2014. / 2015.

Vodič kroz proces samovrednovanja (PPT )

Obrasci – anketni upitnici:

 

Samovrednovanje 2013. / 2014.

Samovrednovanje škole  rezultati  – Vijeće roditelja(samovrednovanje)