Ponude

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Španjolska


Odluka o organizaciji višednevne izvanučioničke nastave – Zagreb


Odluka o organizaciji višednevne izvanučioničke nastave – Zagreb


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Zagreb


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Zagreb


Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj poziva: 02/2022) donijelo je Odluku o odabiru ponude koja će biti predstavljena roditeljima.

Potencijalni davatelj usluga je:

1.         F-Tours

Roditeljski sastanak na kojem će potencijalni davatelj usluga prezentirati svoju ponudu održat će se dana 12.10.2022. u 19:10 sati u učionici br.8.

Povjerenstvo


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Rim


Odluka o odabiru ponude – Istra

Na sastanku održanom 4.4.2022. u 13:30 sati, Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj poziva: 01/2022) donijelo je Odluku   o odabiru ponude koja će biti predstavljena roditeljima.

Potencijalni davatelj usluga je:

1.         F-Tours

Roditeljski sastanak na kojem će potencijalni davatelj usluga prezentirati svoju ponudu održat će se u četvrtak, 7.4.2022., u 19:30 sati u čitaonici škole.

Povjerenstvo


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Istra (obrazac)


Odluka o odabiru ponude- Lika i Gorski kotar


Odabir potencijalnog davatelja usluga- Lika i Gorski kotar


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Lika i Gorski kotar (obrazac)Na sastanku održanom 25.11.2019. u 18:00 sati, Povjerenstvo za provedbujavnoga poziva i izbor ponude za organizaciju školske ekskurzije (broj poziva: 03./2019.) odabralo je sljedeće turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:

  • F-tours
  • Magellan

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 5.12.2019. u 18:30 sati u prostorijama školske knjižnice (čitaonice).
Molimo predstavnike odabranih agencija da pripreme 15- minutna izlaganja.
Povjerenstvo


Na sastanku održanom 19.11.2019. u 18:30 sati, Povjerenstvo za provedbujavnoga poziva i izbor ponude za organizaciju školske ekskurzije (broj poziva: 02./2019.) odabralo je sljedeće turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:

  • F-tours
  • Magellan
  • Vip travel    

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 12.12.2019. u 18:00 sati u prostorijama knjižnice (čitaonice) Prirodoslovne škole Split.
Molimo predstavnike odabranih agencija da pripreme 15- minutna izlaganja.
Povjerenstvo


Na sastanku održanom 11.11.2019. u 18:20 sati, Povjerenstvo za provedbu  javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju stručne ekskurzije u Rim odabralo je sljedeće turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:

F-tours
Magellan

Roditeljski sastanak održat će se u petak, 15.11.2019. u 19:00
sati u prostorijama knjižnice (čitaonice) Prirodoslovne škole Split.

Molimo predstavnike odabranih agencija da pripreme 15- minutna izlaganja.

Povjerenstvo


Javni poziv za organizaciju višendnevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije u Prag (obrazac)

Javni poziv za organizaciju višendnevne izvanučioničke nastave u Austriju, Češku i Njemačku (obrazac)

Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim (ponuda)