Školski dokumenti

Statut

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum 2020./2021.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Godišnjeg plan i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020.

Školski kurikulum 2019./2020.

Kućni red

Etički kodeks

Procedura putnih naloga

Procedura ugovorne obveze

Procedura Blagajničko poslovanje


Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 1.-12.2019.

Bilješke uz financijski izvještaj za 1.-12.2019.

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2019. – 2021.

Obrazloženje financijskog plana

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2018. – 2020.

Obrazloženje financijskog plana

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi


Pravilnik zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti uporabe duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o radu školske knjižnice – kraj pravilnika


Financijski izvještaji 1.- 12.2018. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 1. -12. 2018.godine


Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o zaštititi osobnih podataka

Povjerenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama – preuzimanje obrazaca

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja


Pravilnici s područja srednjoškolskog obrazovanja


Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja


Državni pedagoški standard