Prehrambeni tehničar

Program prehrambenog tehničara uključuje zajedničke i stručne sadržaje, a značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čine praktična nastava i stručna praksa.

Učenik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno-analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima, voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i skladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Uz zaposlenje u industriji, prehrambeni tehničari mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Program daje dobru podlogu za nastavak školovanja, posebno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom fakultetu, Poljoprivrednom faultetu i sl.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

24

upisnih mjesta

Broj bodova zadnjeg upisanog kandidata u školskoj godini 2022./2023. – 52.01


NASTAVNI PLAN

Napomena:

U trećem razredu, između deset ponuđenih, učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno, u trećem razredu izborni predmeti podrazumijevaju 4 sata nastave tjedno.

U četvrtom razredu učenici, između ponuđenih jedanaest, biraju jedan izborni predmet koji se izvodi 2 sata tjedno te dodatno biraju ili Catering ili Poslovnu komunikacija, a što su predmeti koji obuhvaćaju 3 sata nastave tjedno. Ukupno, u četvrtom se razredu izborni predmeti izvode 5 sati tjedno.