Kemijski tehničar

Učenje kemijske skupine predmeta realizira se kroz teorijski rad u učionici, ali i praktičan rad u laboratoriju koji je često učenicima najzanimljiviji dio školovanja.

Kemijski tehničar može raditi u laboratorijima, ispitnim stanicama i pogonima sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnnoloških procesa, kontroli sirovina, proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima: Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu itd.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezikprvi strani jezikMatematikaKemijaBiologija i Tehnička kultura.

24

upisnih mjesta

 

Broj bodova zadnjeg upisanog kandidata u školskoj godini 2022./2023. – 63.11


NASTAVNI PLAN

Napomena:

U prvom i drugom razredu učenik bira između izbornih predmeta one koji u  kombinaciji daju tri sata nastave tjedno.

Ukoliko je izborni predmet drugi strani jezik učenik ga sluša sve četiri godine.

Ukoliko učenici pokažu interes i za drugi izborni predmet, škola će im to i omogućiti.

U trećem razredu učenik bira izborne predmete u ukupnom trajanju od tri sata.

U četvrtom razredu učenik bira izborne sadržaje u ukupnom trajanju od pet sati.

Iznimno, na zahtjev, a u skladu s interesima učenika, učenik može odabrati još jedan izborni predmet, ali samo ako je prijavljen dovoljan broj učenika za formiranje takve grupe.

Fakultativni predmet Latinski jezik učenici pohađaju tijekom dvije nastavne godine i to prema dvogodišnjem gimnazijskom programu.