Kemijski tehničar

Učenje kemijske skupine predmeta realizira se kroz teorijski rad u učionici, ali i praktičan rad u laboratoriju koji je često učenicima najzanimljiviji dio školovanja.

Kemijski tehničar može raditi u laboratorijima, ispitnim stanicama i pogonima sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnnoloških procesa, kontroli sirovina, proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima: Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu itd.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

24

upisnih mjesta

 

NASTAVNI PLAN KEMIJSKI TEHNIČAR

KEMIJSKI TEHNIČAR

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

OPĆI DIO

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

Politika i gospodarstvo

1

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

4

3

3

9.

Fizika

2

2

2

2

10.

Biologija

2

2

2

11.

Računalstvo

2

2

 

Ukupno opći dio

22

21

15

14

POSEBNI STRUČNI DIO

12.

Opća kemija s vježbama

3 +4

13.

Anorganska kemija s vježbama

2+3

14.

Fizikalna kemija

2

15.

Vježbe iz fizikalne kemije

3

16.

Organska kemija s vježbama

3 + 3

17.

Biokemija s vježbama

2+ 3

18.

Analitička kemija s vježbama

1+3

19.

Tehnološke operacije s vježbama

2+2

20.

Tehnološki procesi

3

21.

Primijenjena informatika

 

 

0+2

0+2

 

SRZ

1

1

1

1

 

UKUPNO

30

31

30

28

IZBORNI PROGRAMI

1.

2. strani jezik : Talijanski jezik

3

3

1

1

2.

Izabrani kemijski pokusi

0+2

0+2

3.

Mineralogija

1

4.

Mikrobiologija

0+2

5.

Forenzična ispitivanja

0+2

6.

Geokemija

1

7.

Toksikologija

2

8.

Mjerenja u okolišu

0+2

9.

Astrokemija

1

10.

Povijest kemije

1

11.

Izabrani kemijski procesi

1

1

12.

Kemija i nutricionizam

1+1

13.

Osnove ekologije

1

14.

Kemijski procesi u okolišu

1

 

UKUPNO

33

34

33

33

 

Stručna praksa

80

80

40

 

FAKULTATIVNI PROGRAM

 

 

 

 

1.

Latinski jezik

 

 

2

2