Prirodoslovna gimnazija

 

Gimnazija kao četverogodišnja općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa i potreba iz općeg znanja što prvenstveno predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Prirodoslovna gimnazija stavlja naglasak na znanja iz fizike, biologije i kemije, a njena posebnost je praktični laboratorijski rad koji pomaže učenicima bolje razumjeti prirodoslovlje te potiče samostalnost, kreativnost, zaključivanje i povezivanje.

U okviru izbornog dijela programa učenici se mogu odlučiti za učenje drugoga stranoga jezika ili osnova ekologije.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Fizika.

 

48

upisnih mjesta

 

NASTAVNI PLAN PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE

PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

Strani jezik

3

3

3

3

3.

Latinski jezik

2

2

4.

Glazbena umjetnost

2

5.

Likovna umjetnost

2

6.

Psihologija

1

7.

Logika

1

8.

Filozofija

2

9.

Sociologija

1

10.

Povijest

2

2

2

2

11.

Geografija

2

2

2

12.

Matematika

4

4

3

3

13.

Fizika

2+1

2+1

2+1

2+1

14.

Kemija s vježbama

2+2

2+2

2+2

2+2

15.

Biologija

2+1

2+1

2+1

2+1

16.

Informatika

2

2

17.

Politika i gospodarstvo

1

18.

TZK

2

2

2

2

19.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

20.

Geologija

2

 

UKUPNO:

32

32

32

32

          IZBORNI PREDMETI:

1.

Talijanski jezik

2

2

2

2

2.

Osnove ekologije

2

2

2

2