Prehrambeni tehničar

Program prehrambenog tehničara uključuje zajedničke i stručne sadržaje, a značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čine praktična nastava i stručna praksa.

Učenik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno-analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima, voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i skladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Uz zaposlenje u industriji, prehrambeni tehničari mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Program daje dobru podlogu za nastavak školovanja, posebno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom fakultetu, Poljoprivrednom faultetu i sl.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

NASTAVNI PLAN PREHRAMBENOG TEHNIČARA

Prehrambeni tehničar (090524)

Napomena:

U trećem razredu od deset ponuđenih učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u trećem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

U četvrtom razredu učenici od ponuđenih jedanaest biraju jedan izborni predmet koji se izvodi po 2 sata tjedno i dodatno, od ponuđena dva (Catering ili Poslovna komunikacija), jedan izborni predmet koji se izvodi po 3 sata tjedno. Ukupno u četvrtom razredu izborni predmeti izvode se 5 sati tjedno.