Prehrambeni tehničar

Program prehrambenog tehničara uključuje zajedničke i stručne sadržaje, a značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čine praktična nastava i stručna praksa.

Učenik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno-analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima, voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i skladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Uz zaposlenje u industriji, prehrambeni tehničari mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Program daje dobru podlogu za nastavak školovanja, posebno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom fakultetu, Poljoprivrednom faultetu i sl.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

NASTAVNI PLAN PREHRAMBENOG TEHNIČARA

Prehrambeni tehničar – 1., 2. i 3. razred (090524)

Napomena:

U trećem razredu od deset ponuđenih učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u trećem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

U četvrtom razredu učenici od ponuđenih jedanaest biraju jedan izborni predmet koji se izvodi po 2 sata tjedno i dodatno, od ponuđena dva (Catering ili Poslovna komunikacija), jedan izborni predmet koji se izvodi po 3 sata tjedno. Ukupno u četvrtom razredu izborni predmeti izvode se 5 sati tjedno.

Prehrambeni tehničar – 4. razred (090404)

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

A.      ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

TZK

2

2

2

2

7.

Matematika

3

3

3

3

8.

Fizika

2

2

9.

Računalstvo

2

2

10.

Politika i gospodarstvo

1

11.

Biologija

2

2

 

Ukupno sati A

21

20

11

12

B.       POSEBNI STRUKOVNI  DIO       B 1.  STRUKOVNO – TEORIJSKI PREDMETI

12.

Primijenjena kemija

2+2

2+2

13.

Račun u struci

1

14.

Sirovine i ambalaža

2

15.

Hrana i prehrana

2

16.

Zaštita na radu i higijena

2

17.

Prehrambena tehnologija

4

18.

Tehnološke operacije

2

 

19.

Poduzetništvo u prehrambenoj industriji

2

2

20.

Kemija hrane

5

21.

Prehrambena mikrobiologija

4

22.

Tehnološke operacije i procesi

4

23.

Zaštita okoliša

2

27.

Biokemija

2

28.

Procesi pripreme hrane

3

29.

Analiza i kontrola kvalitete hrane

4

30.

Osiguranje kvalitete hrane

1

31.

Higijena hrane

4

 

Ukupno obaveznih predmeta

11

         12

17

14

                       B 2. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

1.

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

2

2

2.

Tehnologija vode

2

2

3.

Tehnologija žitarica i pekarstva

2

2

4.

Tehnologija ulja i masti

2

2

5.

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

2

2

6.

Tehnologija mesa i ribe

2

2

7.

Tehnologija piva i vina

2

2

8.

Tehnologija voća i povrća

2

2

9.

Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića

2

2

10.

Biotehnologija

2

2

11.

Marketing

2

12.

Catering

3

13.

Poslovna komunikacija

3

 

Ukupno sati B1+B2.

11

12

21

19

 

Ukupno A+B

32

32

32

31