Ekološki tehničar

Ekološki tehničar obavlja ispitivanje, provođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i mjerenim laboratorijima, s posebnim naglaskom na uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša, biosfere, pedosfere i litosfere te zaštite prirode.

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti. Četverogodišnje školovanje pruža učenicima odličnu osnovu za nastavak studija iz prirodoslovnih, medicinskih i tehničkih znanosti.
Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Geografija.

NASTAVNI PLAN EKOLOŠKOG TEHNIČARA

Ekološki tehničar – 1., 2. i 3. razred (330724)

 

Napomena:

U trećem razredu polaznik bira jedan od četiri ponuđena izborna nastavna predmeta.

U četvrtom razredu polaznik bira jedan od četiri ponuđena izborna nastavna predmeta.

 

Ekološki tehničar –  4. razred (330204)

 

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

  A. OPĆEOBRAZOVNI MODUL

1.

Hrvatski jezik

4

4

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

Politika i gospodarstvo

2

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

3

3

3

9.

Fizika

2

2

2

10.

Računalstvo

2

2

 

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO:

21

19

13

13

     B. POSEBNI STRUKOVNI  DIO      

1.

Biologija

2

2

2

2.

Opća kemija s vježbama

2+3

3.

Anorganska kemija

2

4.

Organska kemija s vježbama

2+0

2+3

5.

Biokemija s vježbama

 

2+2

6.

Fizikalna kemija

2

7.

Instrumentalne metode analize

0+2

8.

Osnove ekologije

1

9.

Geologija

2

1+1

10.

Tehnološke operacije

2

11.

Svojstva staništa

0+3

12.

Kontrola i zbrinjavanje

otpada

0+5

0+6

13.

Zaštita prirode i okoliša RH

2

14.

Fiziologija čovjeka i

ekotoksikologija

2

15.

Mikrobiologija

0+2

16.

Latinski jezik

2

2

 

Ukupno obaveznih predmeta

10

13

18

18

          IZBORNI PROGRAMI

1.

Računalne metode u zaštiti okoliša

2

2

2.

Fizikalna mjerenja u okolišu

2

2

3.

Osnove opće geofizike

2

 

Ukupno sati B 1.

10

13

20

20

 

Ukupno A+ B 1.

31

32

33

33

 

Stručna praksa

80

80

40