Kemijski tehničar

Učenje kemijske skupine predmeta realizira se kroz teorijski rad u učionici, ali i praktičan rad u laboratoriju koji je često učenicima najzanimljiviji dio školovanja.

Kemijski tehničar može raditi u laboratorijima, ispitnim stanicama i pogonima sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnnoloških procesa, kontroli sirovina, proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima: Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu itd.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

NASTAVNI PLAN KEMIJSKI TEHNIČAR

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
OPĆI DIO
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
5. Geografija 2 1
6. Politika i gospodarstvo 1
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 4 4 3 3
9. Fizika 2 2 2 2
10. Biologija 2 2 2
11. Računalstvo 2 2
Ukupno opći dio 22 21 15 14
POSEBNI STRUČNI DIO
12. Opća kemija s vježbama 3 +4
13. Anorganska kemija s vježbama 2+3
14. Fizikalna kemija 2
15. Vježbe iz fizikalne kemije 3
16. Organska kemija s vježbama 3 + 3
17. Biokemija s vježbama 2+ 3
18. Analitička kemija s vježbama 1+3
19. Tehnološke operacije s vježbama 2+2
20. Tehnološki procesi 3
21. Primijenjena informatika 0+2 0+2
SRZ 1 1 1 1
UKUPNO 30 31 30 28
IZBORNI PROGRAMI
1. 2. strani jezik : Talijanski jezik 3 3 1 1
2. Izabrani kemijski pokusi 0+2 0+2
3. Mineralogija 1
4. Mikrobiologija 0+2
5. Forenzična ispitivanja 0+2
6. Geokemija 1
7. Toksikologija 2
8. Mjerenja u okolišu 0+2
9. Astrokemija 1
10. Povijest kemije 1
11. Izabrani kemijski procesi 1 1
12. Kemija i nutricionizam 1+1
13. Osnove ekologije 1
14. Kemijski procesi u okolišu 1
UKUPNO 33 34 33 33
Stručna praksa 80 80 40
FAKULTATIVNI PROGRAM
1. Latinski jezik 2 2

Napomena:

U prvom i drugom razredu učenik bira od ponuđenih izbornih predmeta one koji u ukupnom zbroju čine tri sata.

Ukoliko je izborni predmet drugi strani jezik učenik ga sluša sve četiri godine.

Ukoliko ti učenici pokažu interes i za drugi izborni predmet, škola će im to i omogućiti.

U trećem razredu učenik bira izborne predmete u ukupnom trajanju od tri sata.

U četvrtom razredu učenik bira izborne sadržaje u ukupnom trajanju od pet sati.

Iznimno, na zahtjev, a u skladu s interesima učenika, može se odabrati još jedan izborni predmet s time da se prijavi dovoljan broj učenika za formiranje takve grupe.

Fakultativni predmet Latinski jezik sluša se dvije godine u bilo kojim godinama tijekom školovanja prema dvogodišnjem gimnazijskom programu.