Prirodoslovna gimnazija

Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućuje svakom učeniku razvijanje interesa, stjecanje općeg znanja i osigurava upis na željeni fakultet. Prirodoslovni smjer gimnazije stavlja naglasak na dodatne sadržaje iz kemije, biologije i fizike tj. na laboratorijske vježbe iz tih predmeta koje svojim sadržajem upotpunjuju teoretska znanja.

Ovako koncipiran program pruža kvalitetan i suvremen pristup nastavi prirodoslovnih predmeta te kao takav omogućuje upoznavanje osnovnog laboratorijskog instrumentarija i razvoj manualnih vještina neophodnih za izvođenje vježbi i laboratorijskih eksperimenata.

Program prirodoslovne gimnazije priprema učenike za nastavak obrazovanja na svim fakultetima, posebno na prirodoslovnim i tehničkim.

 

PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

 

PREDMETNI KURIKULUMI

GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA

RAZRED

I.

II.

III.

IV.

OBVEZNI PREDMETI

Hrvatski jezik

140

140

140

128

I. strani jezik

105

105

105

96

II. strani jezik

Latinski jezik

70

70

Grčki jezik

Glazbena umjetnost

64

Likovna umjetnost

70

Psihologija

35

Logika

35

Filozofija

64

Sociologija

35

Povijest

70

70

70

64

Geografija

70

70

70

Matematika

140

140

105

96

Fizika

105

105

105

96

Kemija

Biologija

105

105

105

96

Informatika

70

70

Politika i gospodarstvo

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

70

64

Kemija s vježbama

140

140

140

128

Geologija

64

IZBORNI PREDMETI

64

Vjeronauk/Etika

DRUGI OBLICI NASTAVE

Sat razrednog odjela

35

35

35

32

UKUPNO TJEDNO

33

33

33

33

MEĐUPREDMETNE TEME

 

 

 

 

izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednog odjela

Osobni i socijalni razvoj

Građanski odgoj i obrazovanje

Zdravlje

Održivi razvoj

Učiti kako učiti

Poduzetništvo

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije