Djelatnici

Ravnateljica

 • Pustak Marija 

Stručni suradnici

 • Antonijević Žaklin
 • Jelaska-Relja Hajdi

Nastavnici

 • Aljinović Petra
 • Barbaroša Fanica
 • Bešker Sandra
 • Boban Ana
 • Bolanča Tereza
 • Bralić Zrinka
 • Brkić Sanja
 • Čičmir Vestić Gordana
 • Čondić Marija
 • Đurišić Iva
 • Gadžo Mia
 • Gavrilović Jadranka
 • Gudelj Iliana
 • Ivanković Žarko
 • Jelaska Matilda
 • Jelavić Ivona
 • Juras Kobaš Linda
 • Karaman Petra
 • Komić Snježana
 • Krejačić Ivan
 • Lakoš Marijana
 • Lakoš Romeo
 • Ledić Begonja Dijana
 • Lipovac Ivana
 • Lončar Katija
 • Lukač Dorotea
 • Maras Zrinka
 • Matičević Darko
 • Mihaljević Renata
 • Miletić Ivana
 • Miščević Ljilja
 • Mlikotić Ivana
 • Mrduljaš Jelena
 • Mustapić Anita
 • Nikolić Ana
 • Petrić Ivanka
 • Poklepović Vesna
 • Poljak Andrijana
 • Posinković Dajna
 • Rađa Sandro
 • Sviličić Vicko
 • Šarić Ivana
 • Škobalj Ante
 • Šolić Sandra
 • Tudor Jakić Lada
 • Tudor Juretić Tanja
 • Vručinić Dragana
 • Vujević Anita
 • Vulić Vinka
 • Zović Ivo
 • Zubčić Marina
 • Zukić Mirjana
 • Župa Mirjana

Administrativno – računovodstveno osoblje

 • Čaljkušić Antonia
 • Dumanić Gorana
 • Kolić Katija

Pomoćno – tehničko osoblje

 • Brzica Nada
 • Dragan Tonći
 • Petrić Tonći
 • Rašić Dunja
 • Romić Sabina