Plan djelovanja

TEMA: ZDRAV ŽIVOT

– Projekt Globe (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova) 
Nositelj aktivnosti:  prof. I. Lipovac, prof. A. Poljak
– Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja)  
Nositelj aktivnosti: prof. J. Gavrilović
– Plastični čep za invalidne osobe (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne
svrhe) 
Nositelji aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja
-Biciklijada (u organizaciji udruge Sunce)
Nositelj aktivnosti: prof.M.Jelaska
-Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, prof. K.Lončar, prof. L.J.Kobaš
-Hranom do osmijeha (kuhanje za beskućnike)
 Nositelji aktivnosti: prof. D. Vručinić, prof. S. Brkić, prof. K. Lončar i prof.L. J. Kobaš
– Planinarska sekcija Prirodoslovci (predavanja male planinarske škole, vježbe orijentacije na terenu, izleti, akcije pošumljavanja…) 
Nositelji aktivnosti: prof. Z.Bralić

-Friš (sakupljanje starih baterija)
Nositelji aktivnosti: prof. K. Lončar

-Bioraznolikost i biozaštita 
Nositelji aktivnosti: prof. P. Aljinović, prof. I. Lipovac, prof. M. Jelaska, prof. A. Poljak, prof. I. Mlikotić

– Povezivanje teorije i prakse- terenska nastava predmeta Primijenjena ekologija, Higijena i
zdravlje, Zaštita prirode i okoliša, Gospodarenje otpadom
Nositelji aktivnosti: predmetni profesori
-Satovi razredne zajednice-  Ekološke teme  
Nositelji aktivnosti: razrednici
-Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o
ekološkoj održivosti)
Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vručinić, prof. M. Župa, prof. Lj.
Miščević,prof. I. Šarić, prof. P. Aljinović,prof. I. Mlikotić, prof. J. Gavrilović,
knjižničarka Ž Antonijević, prof. Z. Bralić, D. Grgatović, prof. Z. Maras i učenici članovi
Učeničke zadruge „Natura”-Projekt Drvokod
Nositelj aktivnosti: prof. I. Lipovac
-Projekt Škole za Afriku
Nositelji aktivnosti: koordinatorica H.J.Relja, prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, prof. I.
Šarić, prof. M.Župa, prof. I. Miletić, prof. T.T.Juretić, prof. Z.Balić, prof. Lj.Miščević,
prof. S. Bešker, prof. D.Grgatović, prof. P. Aljinović, prof. I.Mlikotić
-Projekt Buhač- od sadnice do Nobelove nagrade
Nositelj aktivnosti: prof. Lj. Miščević
-Akcija 72 sata, Marijini obroci
Nositelj: prof. K. Lončar
– Tjedan solidarnosti
Nositelji aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić
-Humanitarna akcija Bonitas
Nositelj aktivnosti: prof. K.Lončar
-Dan Mola
Nositelj aktivnosti: prof. M.Župa
-Dani mentalnog zdravlja
Nositelj aktivnosti: psih. M.Kralj
-Kompostiranje
Nositelji aktivnosti: koordinatorica H.J.Relja, prof. A. Škobalj, prof. Z. Bralić