Kutak za nastavnike

1. KREATIVNOST

„Maštovitost, kreativnost i inovativnost prisutni su u svakom čovjeku te se mogu njegovati i primijeniti. Postoji snažna povezanost između ova tri procesa. Maštovitost je obilježje ljudske inteligencije, kreativnost je primjena maštovitosti, a inovativnost zaključuje proces uporabom kritičke prosudbe u primjeni neke ideje.“
Sir Ken Robinson


  1. METODIČKI VODIČ ZA NASTAVNIKE NAMIJENJEN RAZVOJU KREATIVNOSTI
   https://share.nearpod.com/SaGor92C5db

2. MEĐUPREDMETNA TEMA ZDRAVLJE – DOMENA MENTALNO I SOCIJALNO ZDRAVLJE

„Svrha je učenja i poučavanja međupredmetne teme Zdravlje stjecanje znanja i vještina te razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja kako bi se omogućilo postizanje poželjnih tjelesnih, duševnih i društvenih potencijala učenika te njihovo osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.“

RADNI MATERIJAL ZA REALIZACIJU TEME:
Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti
https://sway.office.com/JHezbeGGZdNgw6Gv?ref=Link&loc=play