Kutak za roditelje

“Ako želite da vaše dijete stoji čvrsto nogama na zemlji, stavite mu odgovornost na ramena.“
Abigail Van Buren

Dragi naši roditelji,
U nastavku možete naći materijale koji će vam pružiti dio informacija koje mogu olakšati vašu ulogu roditelja srednjoškolca.

1. STILOVI RODITELJSTVA
   https://docs.google.com/presentation/d/1N6UCAbX_oRoU7kvN3OR8fwb86aQd7IGX/edit#slide=id.p26

2. KOMUNIKACIJA S ADOLESCENTIMA
   https://drive.google.com/file/d/1w5htvazu9st2cwalsblf_xye2vhooin0/view?usp=sharing