Plan djelovanja

AKTIVNOSTI UNUTAR ŠKOLE KOJE PROVODE PROGRAM EKO ŠKOLE

Projekt Globe (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova) 

Nositelj aktivnosti:  prof. I. Lipovac

Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja)  

Nositelj aktivnosti: prof. J. Gavrilović

Plastični čep za invalidne osobe (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe) 

Nositelji aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja

Biciklijada (u organizaciji udruge Sunce)

Nositelj aktivnosti: prof. M. Jelaska

Festival znanosti (sudjelovanje u aktivnostima u području znanosti) 

Nositelji aktivnosti: svi zainteresirani profesori (svake godine prvenstveno sudjeluju prof. fizike, kemije i biologije)

Rosmarinus (mediteranske kulture)

Nositelj aktivnosti: prof. V.M.Bosančić

Svijet podmorja 

Nositelj aktivnosti: prof. Ljilja Miščević

Dani kruha 

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vručinić, prof. K.Lončar, prof. Mirjana Župa, prof. L.J. Kobaš

Hranom do osmijeha (kuhanje za beskućnike)

 Nositelji aktivnosti: prof. D. Vručinić, S. Brkić, K. Lončar i L. J. Kobaš

Planinarska sekcija Prirodoslovci (predavanja male planinarske škole, vježbe orijentacije na terenu, izleti, akcije pošumljavanja…) 

Nositelji aktivnosti: prof. T. Ivelja, Z. Bralić

Volonterska udruga Val (razvijanje solidarnosti prema ranjivim društvenim skupinama, napuštenim životinjama) 

Nositelji aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić

Friš (sakupljanje starih baterija)

Nositelji aktivnosti: prof. Katija Lončar

Bioraznolikost i biozaštita  

Nositelji aktivnosti: stručna služba (H. J. Relja i I. Malkoč) i prof. D. Vručinić, S. Brkić, S. Komić, P. Aljinović, I. Lipovac, M. Jelaska, A. Poljak, M. Župa, Ž. Antonijević, L. Miščević

Debatni klub (poticanje tolerancije kroz argumentirano mišljenje, ukazivanje na probleme koji nas okružuju) 

Nositelji aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja

Posjet kući Velebita Kutarevo

Nositelji aktivnosti: prof. D. L. Begonja, K. Lončar i I. Miletić

Fotoklub (registracija aktualnih tema)

Nositelji aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja 

Povezivanje teorije i prakse– terenska nastava predmeta Fizikalna mjerenja u okolišu, Geologija, Kontrola i zbrinjavanje okoliša, Zaštita prirode i okoliša…

Nositelji aktivnosti: predmetni profesori

Satovi razredne zajednice–  Zeleni filmovi (ekološke teme)  

Nositelji aktivnosti: razrednici

Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o ekološkoj održivosti)

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vručinić, prof. I. Šarić, prof. V. Miljak Bosančić

Sir s cvijetom soli

Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vručinić