GLOBE 2019. / 2020.

Kroz ovu nastavnu godinu intenzivno smo krenuli s GLOBE projektom, međutim COVID-19 je učinio svoje i spriječio nas u ožujku. Čak je i sama smotra održana On-line. Na međužupanijskoj smotri smo zauzeli 9. mjesto.

Ovo su fotografije nekih naših aktivnosti kroz godinu

Analiza različitih uzoraka morske vode
RANG LISTA GLOBE ŠKOLA  (MŽ SMOTRA)
MŽSV regija JUG (Omiš)
Red. brojŠKOLAUKUPAN BROJ BODOVA
9.  Prirodoslovno-tehnička škola Split45.7

Noć istraživača
Suradnja s Ekonomsko-birotehničkom školom (mjerenje površinske temperature tla)
Biometrija u školskom parku

Zahvalnica za sudjelovane u fenološkoj kampanji

Grafički prikaz temperatura naše meteorološke postaje