EKOŠKOLA

ŠTO SU EKOŠKOLE ?

Cilj i zadaća Međunarodne ekoškole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole te učiniti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

 

ŠTO RADE EKOŠKOLE?

Program Ekoškola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

 

ZAŠTO SMO EKOŠKOLA ?

S obzirom da  se u našoj školi posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša i svemu onome što je vezano uz prirodoslovlje što je identično misiji ekoškole, logičan je slijed bio da se i sami potrudimo da ostvarimo status MEĐUNARODNE EKOŠKOLE.

                                      

ŠTO MI RADIMO KAO EKOŠKOLA?

Aktivnosti, akcije i projekte možete pogledati na poveznici.

 

KAKO PRIDONOSIMO ZAJEDNICI?

Svi sudionici života u Ekoškoli: učenici, učitelji/odgojitelji, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave i dr., zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša.

 

KAKO PRIDONOSIMO POJEDINCU?

Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Učenici Ekoškole zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu, oni žive “EKO”.