IT4CD PROJECT

IT4CD – Information Technology for Citizenship and Democracy

 

Naziv projekta: IT4CD – Information Technology for Citizenship and Democracy

Sudionici projekta: učenici u dobi od 15 do 18 godine (odabrani učenici 3.a, 3.b  i 3.c razreda prirodoslovne gimnazije 2019./2020.) u suradnji s učenicima iz još tri srednje škole iz Portugala,  Francuske i Poljske. Za hrvatski tim nositelji aktivnosti osim odabranih učenika su i nastavnice: Renata Mihaljevnić, Dajna Posinković i Lada Tudor-Jakić.

Trajanje projekta: 28.11.2019. – 30.6.2021.

Jezik: engleski

Način rada: Učenici će se najprije upoznati u Twin space-u, a zatim će raditi na brojim zadacima u nacionalnim i međunarodnim timovima. Izrađivat će prezentacije, videa, aplikacije, logo i sudjelovati u debatama. Kako je ovaj projekt sastavni dio istoimenog Erasmus+ projekta učenici će se imati priliku i pobliže upoznati tijekom predviđenih mobilnosti, kao i surađivati uživo u školama na sve četiri lokacije u Hrvatskoj, Francuskoj, Poljskoj i Portugalu. (više o Erasmus+ projektu: https://renatamihaljevic0.wixsite.com/mysite-3)

Cilj: Glavni cilj projekta je promocija građanskog odgoja, demokracija, kao i održivost u tehnološkom, digitalnom svijetu. Osim toga sudionici će se bolje upoznati s osnovnim vrijednostima EU i razmišljati , raspravljati o istima. Naučit će o obrazovnim sustavima zemalja partnera. Razvijat će vještinu kritičkog razmišljanja, komunikacije kao i timskog rada. Pored već navedenog, cilj je poboljšati i aktivirati sudjelovanje mladih danas u radu škole, a u budućnosti u građanskom životu. Unaprijediti i usavršiti znanje stranog jezika i modernih tehnologija svih sudionika, učenika i nastavnika. Na kraju, ali ne manje važno, unaprijediti uvažavanje različitosti i poticati toleranciju.

Očekivani rezultati: Učenici će steći nova znanja o ključnim pitanjima 21. stoljeća, nadograditi vještine suradničkog učenja i poučavanja, radit će na razvoju informatičkih vještina, naučiti koristiti nove platforme za učenje i poučavanje, kao i služiti se materijalima dostupnim na mreži. Osim toga neki će rezultati biti i vrlo konkretni: izradit će DRD – Digitalni rječnik demokracije, aplikaciju za glasovanje na studenstkim izborima, materijale za igranje uloga ili igre o demokraciji.

Certifikat projekta “IT4CD” dostupan je na poveznici.

 

                                                                           

 

 

Renata Mihaljević, prof. savjetnik