Centar izvrsnosti prirodoslovlja

20. listopada 2018. godine Prirodoslovna škola Split postala je domaćinom Centru izvrsnosti prirodoslovlja Splitsko-dalmatinske županije.

Centar izvrsnosti prirodoslovlja, uz otvorene Centre iz matematike, informatike i novih tehnologija, četvrti je program kojim se završava uspostava centara STEM područje.

Uključujući i radionice, istraživanjem, eksperimentiranjem i izvođenjem različitih projekata, u programu mogu sudjelovati svi učenici od 13 do 18 godina željni novih saznanja. Učenici surađuju s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima.

U sastavu projekta organizirane su četiri skupine: dvije skupine Prirodo(s)lovaca juniora, učenika 7. i 8. razreda osnovne škole, skupina Prirodo(s)lovaca koju čine učenici 1. i 2. razreda srednje škole te skupina Prirodoznalaca čiji su polaznici učenici 3. i 4. razreda srednje škole.

Prirodoslovlje uvodi u svijet istraživanja povećanjem prirodne radoznalosti i želje za učenjem. Odabirom strategije aktivnoga učenja potiče se uključivanje učenika u proučavanje svijeta oko sebe. Prirodoznanstveni pristup pridonosi razvoju vještina i stavova primjenjivih u cjeloživotnom učenju na temelju kritičkog promišljanja, iznošenju argumenata, razvijanju suradnje i odgovornosti. Cilj odabranih programa koji su namijenjeni provođenju jest potaknuti kritičko razmišljanje darovite djece. Inovativno i kreativno rješavanje problema razvija odgovornost koja potiče solidarno promišljanje i djelovanje važno za osobnu dobrobit i dobrobit zajednice.

Sve informacije o radu Centra izvrsnosti prirodoslovlja mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.