Plan djelovanja

PLAN DJELOVANJA 2019./2020.

Aktivnosti unutar škole koje provode program Ekoškole

TEMA: ZDRAV ŽIVOT

  • Dani kruha ( izrada obroka i prodaja istih, po principu dobrovoljnih priloga, te redirekcija sakupljenog u humanitarne svrhe)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. D. Vručinić, prof. M. Župa prof. S. Brkić, prof.I.Katalinić Jerčić

  • Za 1000 radosti

   • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Petrić

  • Posjet kući Velebita Kutarevo (promicanje održivog življenja)

   •  Nositeljice aktivnosti: prof. D. Ledić- Begonja, prof I. Miletić, prof. K. Lončar

  •  Znanstvenik u meni (s ciljem popularizacije znanosti)

   •  Nositeljica aktivnosti: prof. D. Ledić- Begonja

  • Hranom do osmijeha  (priprema obroka za beskućnike)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, prof.  K. Lončar, prof. I. Katalinić Jerčić

  • Sir sa cvijetom soli  (promicanje hrvatske kulturne i materijalne baštine i tradicionalnih načina prerade autohtonih namirnica)

   •  Nositeljice aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić

  • Festival znanosti  (sudjelovanje u aktivnostima u području znanosti)

  • Projekt Globe (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova)

   • Nositeljica aktivnosti:  prof. I. Lipovac

  • Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja)

   • Nositeljica aktivnosti: prof. J. Gavrilović

  • Plastični čep za invalidne osobe (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja

  • GreEnglish (eTwinning projekt)

   • Nositeljica aktivnosti: prof. I.Miletić

  • Friš ( otkup starih baterija)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar i prof. I.Miletić

  •  Volonterska udruga Val (razvijanje solidarnosti prema ranjivim društvenim skupinama, napuštenim životinjama)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić

  • Debatni klub (poticanje tolerancije kroz argumentirano mišljenje, ukazivanje na probleme koji nas okružuju)

   • Nositeljica aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja

  • Humanitarna utrka za Vukovar (razvijanje empatije)

   • Nositeljice aktivnosti: prof. K.Lončar, prof. I.Petrić

  • Global Citizenship and the Sustainable Development Goals- (eTwinning projekt)

   • Nositeljica aktivnosti: prof.R. Mihaljević

  • Plastična (noćna) mora- podizanje svijesti o problemu otpada plastike

   • Nositelj aktivnosti: prof. I. Mlikotić, prof. P. Aljinović

  • Povezivanje teorije i prakse- terenska nastava predmeta Fizikalna mjerenja u okolišu, Geologija, Kontrola i zbrinjavanje okoliša, Zaštita prirode i okoliša

   • Nositelji aktivnosti: predmetni profesori

  • Kreativni klub – obilježavanje bitnih datuma i izrada božićnih nakita od biorazgradivih materijala

   • Nositeljica aktivnosti: prof. K. Lončar

  • Svijet podmorja – edukacije i eko akcije s ciljem očuvanja čistoće mora

   • Nositelji aktivnosti: pro. Lj. MIščević, UPA Rostrum Split

  • Satovi razredne zajednice-  Zeleni filmovi (ekološke teme)

   • Nositelji aktivnosti: razrednici

  • Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o ekološkoj održivosti)

   • Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, I. Šarić, V. Miljak Bosančić, Lj. Miščević

  • Rosmarinus

   • Nositeljica aktivnosti: prof. V. Miljak- Bosančić

  • Fotoklub (aktualne teme)

   • Nositelji aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja, prof. Antonija Burčul

  • Kompost  (kompostiranje)

   • Nositeljica aktivnosti: pedagoginja H. Jelaska Relja