ČUVARI BAŠTINE: Kako je kliški David pobjedio Osmanliju Golijata

Grupa kreativaca drugih i trećih razreda Prirodoslovne škole Split odlučila je široj javnosti (U sklopu projekta Čuvari baštine CI SDŽ) predstaviti zaboravljenu legendu o kliškome Davidu koji je pobijedio Osmanliju Golijata. Riječ je o predaji o zaboravljenom dvoboju Kružićeva paža Miloša i gorostasnog Turčina Bakote. Prirodoslovci su, kao pravi istraživači, okrenuli svaki kliški kamen i proučili geološke tajne davnih bitki koje su se nekada bile na vrlome Klisu.

Više informacija o festivalu pogledajte na digitalnom školskom listu Flora.