Zazeleni OKOLIŠ, Čuvaj Prirodu! Ekoškola i projektne aktivnosti u Prirodoslovnoj

Ove školske godine koordinatorice provedbe međunarodnog programa ekoškola u Prirodoslovnoj školi Split odlučile su organizirati projektni dan na temu ”Zdrav život kroz raznolike projektne aktivnosti”. 

Više o samoj aktivnosti pogledajte na digitalnom školskom listu Flora.