23 svibnja, 2022

Day

Grupa kreativaca drugih i trećih razreda Prirodoslovne škole Split odlučila je široj javnosti (U sklopu projekta Čuvari baštine CI SDŽ) predstaviti zaboravljenu legendu o kliškome Davidu koji je pobijedio Osmanliju Golijata. Riječ je o predaji o zaboravljenom dvoboju Kružićeva paža Miloša i gorostasnog Turčina Bakote. Prirodoslovci su, kao pravi istraživači, okrenuli svaki kliški kamen i Read More
Read More